Testsida

Välkommen till Medley

Kontakt

MEDLEY PRODUKTIONSBYRÅN I BORÅS!

>>

Medley – grafisk produktion från start till mål. Vi har under våra 40 år i branschen legat i framkant av utvecklingen och har under de senare åren kopplat på med ytterligare discipliner. Grafisk form och produktion, fotostudio, repro/retusch, tryckanpassning och provtryck, grafisk design samt film- och ljudproduktion. Vi på Medley har alla grenar samlade under ett och samma tak för ett mer flexibelt och effektivt produktionsflöde!

PRODUKTIONSBYRÅN MEDLEY – SÅ MYCKET MER!

Portfolio

Tryckanpassning,
Provtryck & Kontroll

>>
Det är viktigt att tryckanpassa bilder och original för att nå bästa tänkbara resultat. Vi arbetar som kontrollorgan och justerar ditt original och dina bilder för bästa möjliga slutresultat. Med ett provtryck slipper du onödiga och kostsamma överraskningar när din trycksak väl går i tryck.

Men vi kan mer än så…
För många av våra kunder tar vi hand om hela den grafiska produktionen
– från idé/skiss, foto och grafisk produktion till färdig tryckanpassad fil.

Contact

Let’s chat! As a freelance photographer and full time explorer, I’d love to help you tackle your next venture. Let me help you either with a photography session, or by designing a site unique to you and your needs.