Ny hemsida

MEDLEY
– DIN PRODUKTIONSBYRÅ
I BORÅS

>>

Medley – grafisk produktion från start till mål. Vi har under våra 40 år i branschen legat i framkant av utvecklingen och har under de senare åren kopplat på med ytterligare discipliner. Grafisk form och produktion, fotostudio, repro/retusch, tryckanpassning och provtryck, grafisk design samt film- och ljudproduktion. Vi på Medley har alla grenar samlade under ett och samma tak för ett mer flexibelt och effektivt produktionsflöde!

Portfolio | Kontakt | Welcome | Hem | Grafisk produktion | Repro | Storformat | Fotostudio

TRYCKANPASSNING,
PROVTRYCK & KONTROLL

>>
Det är viktigt att tryckanpassa bilder och original för att nå bästa tänkbara resultat. Vi arbetar som kontrollorgan och justerar ditt original och dina bilder för bästa möjliga slutresultat. Med ett provtryck slipper du onödiga och kostsamma överraskningar när din trycksak väl går i tryck.

Portfolio | Kontakt | Welcome | Hem | Grafisk produktion | Repro | Storformat | Fotostudio

Fotostudion

I VÅR 160 KVADRATMETER STORA FOTOSTUDIO

FOTAR OCH FILMAR VI
BÅDE MODELLER & PRODUKTER

>>

I vår fullt utrustade fotostudio fotograferar och filmar vi allt från människor till produkter. Se ett axplock av våra tidigare uppdrag HÄR.

Kontakta vår fotograf Lars-Börje för mer information. Tel. 033-23 78 04 eller larsborje@pbmedley.se

Portfolio | Kontakt | Welcome | Hem | Grafisk produktion | Repro | Storformat | Fotostudio

GRAFISK PRODUKTION

>>
För många av våra kunder tar vi hand om hela den grafiska produktionen – från idé/skiss, foto och grafisk produktion till färdig tryckanpassad fil.

Portfolio | Kontakt | Welcome | Hem | Grafisk produktion | Repro | Storformat

UTSKRIFTER I STORFORMAT

Kontakta oss

>>

Produktionsbyrån Medley
Carina Gustafsson
Tranhult 11
515 93 Seglora

Tel 033-23 78 08
E-post carina@pbmedly.se 

 

Portfolio | Kontakt | Welcome | Hem | Grafisk produktion | Repro | Storformat | Fotostudio