Avocadosallad

>>Uppdragsgivare: PT Mia Smith
Location: Cafe Viskan Knalleporten Borås