Avmarkera för att se före / efter

Restaurering av foto

>>Ett gammalt trasigt foto får nytt liv igen med hjälp av olika restaureringstekniker samt colorering.